Důležité informace

členství dospělí senioři
KČT Ústředí základní 150 Kč 90 Kč
rozšířené 480 Kč 420 Kč
TOP 1310 Kč 1240 Kč
KČT Oblast Praha 180 Kč 80 Kč
KČT Odbor TJ Praga 260 Kč 170 Kč
Celkem základní 590 Kč 340 Kč
rozšířené 920 Kč 670 Kč

Zlevněné předplatné časopisu Turista na rok 2022 může člen KČT získat jen zaplacením členského příspěvku na rozšířené členství, ostatní za plnou cenu

Našim členům doporučujeme členství v KČT, proto uvádíme i výhody plynoucí z tohoto členství:

  • zlevněné předplatné časopisu Turista (třeba uplatnit do poloviny ledna
  • slevy při nákupu In karet u ČD pro mladší 65 let (IN 50 D) - uplatňují se přímo u ČD, nutným dokladem je platný průkaz KČT.
  • Členové KČT mohou sledovat všechny akce klubu na stránkách www.kct.cz
  • sleva při ubytování v chatách KČT a v dalších smluvních ubytovnách
  • slevy při nákupu ve vybraných obchodech
  • Sociálně slabším členům umožňujeme pouze členství v KČT, odboru TJ Praga (pracující 260 Kč, senioři 170 Kč).

Novým členům bude po zápisu vystaven členský průkaz KČT a členský průkaz KČT, odboru TJ Praga (zápisné je 10 Kč a je třeba 1 průkazová fotografie), stávajícím členům TJ Praga bude v případě zaplnění záznamů legitimace vyměněna (nutná jedna průkazová fotografie).
Ve vlastním zájmu všech členů je, aby neprodleně oznamovali změny kontaktních údajů (bydliště, čísla telefonu, ev. e-mailové adresy) v klubovně, e-mailem nebo u cvičitelů na výletech.

Žádáme všechny členy, kteří nechtějí nebo nemohou obnovit své členství na rok 2022, aby tuto skutečnost oznámili do konce ledna 2022.

Žádáme naše členy i hosty, aby při výletech dodržovali pokyny cvičitelů, byli ukáznění a uvědomili si, že cvičitel je dobrovolný pracovník, který ve vlastním volném čase výlety připravuje a uskutečňuje, a to někdy za velmi nepříznivých podmínek. Je třeba dodržovat pravidla silničního provozu – na chodníkách, na stezkách a cyklostezkách vždy chodit při pravé straně, na silnicích vlevo.

Cvičitel zodpovídá po celou dobu výletu za bezpečnost účastníků. Prosíme Vás, abyste přijali zásadu, že pokud společně vyjdeme, společně se i vrátíme. Pouze ve výjimečných případech je možno se s cvičitelem domluvit a pouze s jeho vědomím trasu změnit, v takovém případě však jedná každý na vlastní nebezpečí.

Cvičitel je oprávněn odmítnout účastníka, o kterém ví nebo předpokládá, že trasa je pro něj neschůdná a namáhavá nebo jeho vybavení neodpovídá náročnosti. Zejména je třeba, aby každý účastník měl vhodnou turistickou obuv, doporučujeme i trekingové hůlky. Tato doporučení odpovídají metodickým zásadám KČT pro práci kvalifikovaných vedoucích a cvičitelů. Žádáme, abyste tyto zásady respektovali.

Je společensky vhodné, aby se každý účastník při příchodu na sraz cvičiteli přihlásil svým jménem. Všichni účastníci mají mít u sebe členské průkazy.

Pokud je v případě úrazu zapotřebí lékařské pomoci nebo delšího léčení, nutno ihned uvědomit cvičitele. Po skončení léčby vyplní postižený člen hlášení pro pojišťovnu a po doplnění kopií zdravotní dokumentace předá pojišťovně. Pojištění začíná od doby srazu (nástupu do dopravního prostředku) a končí při rozloučení s cvičitelem. Členové i hosté se všech akcí účastní na vlastní nebezpečí.

V rozpise u jednotlivých výletů má každý cvičitel uvedeno o jak namáhavý výlet se jedná.

A trasa lehká, vhodná pro každého účastníka
B trasa středně těžká, pro zdatné osoby bez omezení věku (do 20 km)
C trasa vhodná pouze pro zdatné turisty (do cca 35 km)
VT trasa velmi obtížná s výkonnostními prvky
MT typ houbařského výletu neznačeným terénem
S nutno mít s sebou jídlo a pití, na trase se nepředpokládá možnost stravování
K cestou je možné koupání
L lyžařský výlet

Doporučení
Doporučujeme, aby na všech výletech (i bez označení „S“) měl každý účastník s sebou tzv. železnou zásobu jídla a hlavně pití, protože mohou nastat nepředvídané situace, kdy možnost občerstvení není třeba z technických důvodů možná.

Cvičitel našeho klubu je při zahájení výletu povinen vybrat denní manipulační poplatek, který činí pro člena KT TJ Praga 5 Kč, pro člena jiného klubu KČT 10 Kč a pro neorganizovaného hosta 15 Kč. Zaplacení je potvrzeno útržkem (příp. dvou nebo tří útržků) z evidovaného bloku (není třeba u vícedenního pobytu). Na krátkých výletech do 7 km platí členové TJ Praga 2 Kč, ostatní 5 Kč, útržky se nevydávají.

Zrušit účast na zájezdech a vícedenních pobytech je možné nejméně tři týdny předem. Při pozdějším stornu je nutno počítat s eventuálním vrácením zálohy jen po srážce 10% (ev. podle podmínek cestovní kanceláře, u které je zájezd organizován) a úhradě skutečných výloh, které vedoucímu mohou vzniknout (předem zaplacené noclehy, zakoupené jízdenky apod.). Je však i v zájmu účastníka, aby si našel náhradníka v případě, že svou přihlášku ruší.

Naši cvičitelé mají na svém oblečení při srazech nápadné kulaté logo TJ Praga.

České dráhy
Praha hlavní nádraží ve vstupní hale u prodejny oblečení
Masarykovo nádraží v hale u pokladen
nádraží Smíchov v hale u pokladen
nádraží Vršovice v hale u pokladen
nádraží Braník v hale u pokladen
nádraží Holešovice v hale u pokladen
nádraží Libeň v hale u pokladen
nádraží Strašnice v hale u pokladen
autobusová nádraží a PID na nástupištích příslušných linek (pokud není uvedeno jinak)
metro uvedeno u každého výletu zvlášť, pokud ne, tak u vlaku